Inline H2S-sensor optimerer CHP-enheder hos Hærup Biogas

2024-01-25T14:49:14+01:00

Case-studie Inline H2S-sensor optimerer CHP-enheder hos Hærup Biogas Hærup Biogas ville øge effekten af gasmotorer (CHP-enheder) og begrænse vedligeholdet på H2S-måleudstyr. For at løse de udfordringer installerede operatøren en SulfiLoggerTM H2S-sensor, der med sine kontinuerlige inline-målinger gav tidlig varsling om behov for rengøring af biofiltre. Denne proaktive tilgang reducerede sensor-vedligehold, minimerede risikoen for nødafbrænding, og optimerede anlæggets samlede effektivitet. Download denne case som PDF Baggrund Svovlbrinte (H2S) er en stor udfordring for gasmotorer (CHP-enheder) på biogasanlæg. Høje niveauer af H2S kan medføre uventet nedetid, uønsket nødafbrænding, og øget slid [...]

Sensor giver nye H2S-indsigter på renseanlæg

2022-06-09T10:17:09+02:00

Case-studie Sensor giver nye H2S-indsigter på renseanlæg Selvom H2S medfører alvorlige lugt-, korrosion og arbejdssikkerhedsproblemer er gassen stadig en forsømt processparameter på renseanlægget. Dette casestudie undersøger, hvordan to af Veolias franske datterselskaber; Klearios og Société des Eaux de Marseille (SEM) fik ny indsigt i deres H2S-udfordringer ved to renseanlæg. De indsigter blev opnået ved hjælp af en ny sensor til permanent overvågning af H2S i ubehandlet spildevand. Download denne case som PDF (På engelsk) Baggrund H2S er en stor udfordring i spildevandssystemer, hvor gassen forårsager store lugt- og korrosionsproblemer. Hvis [...]

Ny sensor giver bedre H2S-indsigter i kloaknetværk

2022-06-09T10:20:26+02:00

Case-studie Ny sensor giver bedre H2S-indsigter i kloaknetværk Dette casestudie viser, hvordan en ny sensorteknologi giver bedre indsigt i, hvordan svovlbrinte påvirker kloaknetværk ved kontinuerligt at måle H2S direkte i eller lige over ubehandlet spildevand. Denne nye tilgang til H2S-overvågning leverer retvisende og pålidelige data, der gør det muligt for spildevandsforsyninger at styre og optimere H2S-bekæmpende tiltag på et oplyst grundlag. Download denne case som PDF (På engelsk) Baggrund Den giftige, ildelugtende og stærkt ætsende gas svovlbrinte (H2S) udgør en stor udfordring for danske spildevandsforsyninger. H2S dannes når spildevand [...]