H2S-sensorsystem til Biogas

Du kan forbedre styringen af H2S i biogasproduktionen, hvis du kan identificere toppe i H2S-niveauer hurtigt og præcist. Dette gør det muligt at styre processer til H2S-fjernelse, så som aktivt kul og jernoxid-dosering, meget præcist og omkostningseffektivt.

Indtil nu har det været vanskeligt at identificere sådanne toppe, og kemikalier tilføjes derfor typisk i en for høj dosis for at forhindre for høje H2S-niveauer.

Præcis måling af svovlbrinte i våd biogas

Med den banebrydende SulfiLoggerTM-sensor er det nu muligt nøjagtigt at styre niveauerne af H2S i biogasproduktionen. Sensoren måler direkte i gassen og kan modstå ekstreme miljøer med høje niveauer af H2S, høj fugtighed og anoxiske forhold. Det måler kontinuerligt H2S og giver data til dit SRO-system i realtid, hvilket giver dig et komplet overblik over tilstedeværelsen af H2S til enhver tid.

Mere præcis kemikaliedosering med data fra SulfiLoggerTM-sensoren:

  • doserer kemikalier som aktivt kul og jernoxid korrekt, og efterlader ingen pigge ubehandlet men samtidig uden omkostningstung overdosering
  • beregne korrosionsniveauer over tid, hvilket muliggør en mere omkostningseffektiv og proaktiv planlægning af vedligeholdelse og nedetid

Udfordringer H2S præsenterer i biogasproduktion i dag

Svovlbrinte udgør en stor udfordring i produktionen af biogas. H2S er meget giftigt og forårsager korrosion, som kan beskadige mekanisk og elektrisk udstyr, der bruges til proceskontrol og biogasproduktion. H2S-niveauerne skal sænkes inden biogassen kan anvendes, og det sker typisk med aktive kulfiltre, ved tilføjelse af jernoxid eller gennem biologisk fjernelse. H2S-niveauerne overvåges ofte ved hjælp af traditionelle gasanalysatorer eller manuelle gasprøver. Skrubbeprocesserne er imidlertid ofte hæmmet af signaldrift og begrænset levetid for eksisterende H2S-sensorer. På grund af høj H2S-eksponering, ændringer i temperatur, ekstrem fugtighed og tilsmudsning er det et velkendt faktum, at de fleste analysatorer mister deres nøjagtighed efter blot et par ugers drift.

Fordele

  • Et komplet realtidsbillede af H2S-niveauer
  • Et ATEX-godkendt design (Sensorer fra X1-serien)
  • Kan bruges som direkte styringsinput til doseringssystemer
  • Kort responstid, der muliggør hurtig detektion af ændringer i H2S-niveauer
  • Et meget robust sensordesign med et lille reaktionskammer, der hurtigt ryddes, hvilket fører til minimal hysterese / historisk indflydelse på sensoraflæsningerne
  • En enhed, der kan fungere kontinuerligt under både anaerobe og våde forhold og i alle koncentrationer af H2S

Case studier:

Case-studie: Dynamisk FeCl2-dosering
Case-studie: Gastreatment Services

Vil du vide mere?

Kontakt os

H2S-overvågningsløsninger til andre industrier

Leder du efter et sensorsystem til effektiv overvågning af svovlbrinte i andre industrier? Se disse relaterede sider.

Spildevand

H₂S overvågning i spildevand

Olie & gas

H₂S overvågning i Olie & gas