3 årsager til at H2S er et stigende problem i kloaksystemer

Centralisering, bæredygtighed og effektivitetstendenser fører til mange fordele for miljøet og samfundet. Desværre fungerer de også som en katalysator for svovlbrinteproblemet. Her er tre faktorer, der forklarer, hvorfor H2S-problemet kun vil stige i de kommende år.

1. Spildevandsrensningen centraliseres

Spildevandsrensning centraliseres på store, energieffektive anlæg, mens mindre anlæg lukkes eller omdannes til pumpestationer. Selv om der er mange fordele forbundet med denne effektivitetstendens, påvirker det også svovlbrinteproblemet negativt. Når mere og mere spildevand pumpes over stadig længere afstande, vil produktionen af svovlbrinte uundgåeligt også øges. Og når dette sker vil der opstå flere lugt- og korrosionsproblemer i kloaknetværket.

2. Regnvand adskilles fra spildevand

Mange lande bevæger sig væk fra kombinerede kloaksystemer og vælger i stedet separatkloakering, hvor regnvand og spildevand opsamles i separate kloakledninger. Selvom denne tendens har flere åbentlyse fordele, påvirker også den svovlbrinteproblemet negativt. Uden regnvand til at fortynde spildevandet og holde et passende flow, er der en større risiko for, at stillestående vand vil føre til flere H2S-relaterede lugtproblemer.

3. Vandforbruget er faldende

Bæredygtighed trender, og husholdninger og industrier bliver løbende bedre til at spare på vandet. Alene i USA faldt vandforbruget med 9% fra 2010 til 2015 ifølge en undersøgelse foretaget af USGS. Selvom denne tendens generelt er positiv, påvirker et nedsat flow i kloaksystemet pumpeprocesserne. Det medfører, at der produceres mere svovlbrinte, når spildevandets opholdstid inde i kloakledningerne øges.

Selvom disse 3 tendenser giver adskillige fordele, fremskynder de desværre alle også svovlbrinteproblemet. Den gode nyhed er, at lugt- og korrosionsproblemerne kan håndteres – men kun hvis de rigtige H2S-indsigter er tilgængelige, når de kritiske beslutninger bliver truffet.

Se vores Webinars

Udfyld formularen og se de optagede webinars.

    Har du allerede udfyldt formularen?

    Så klik her for at gense vores webinars.

    Den definitive guide til H2S i spildevand

    Det er vanskeligt at håndtere svovlbrinte-udfordringen, hvis de rigtige data ikke er tilgængelige.

    Download vores nye whitepaper, og få praktiske tips til, hvordan du kan bruge pålidelige sensormålinger til at træffe smartere beslutninger, når du skal håndtere udfordringer med lugt, korrosion og arbejdssikkerhed i spildevandsnetværk.