Mål H2S overalt

for pålidelige data i hårde miljøer

Læs mere

Mål H2S overalt

for pålidelige data i hårde miljøer

Læs mere

Pålidelige H2S data

Den nye SulfiLoggerTM H2S sensor giver dig de pålidelige data, du har brug for for at optimere dine svovlbrintebekæmpende tiltag.

Den måler kontinuerligt svovlbrinte i ubehandlet spildevand, i luften over spildevandet eller i våd gas. Den ATEX-certificerede sensor er designet til at modstå de barske forhold, der findes i kloakken, og den opererer således under anaerobe forhold i op til 100% fugtighed. Den er velegnet til både permanent H2S-overvågning og kildesporingskampagner i hele kloaknetværket og på rensningsanlægget.

Svovlbrintesensor
Målesteder
Svovlbrintesensor

Kend din H2S udfordring

Svovlbrinte forårsager alvorlige lugt-, korrosions- og arbejdssikkerhedsproblemer. Selvom disse problemer kan afhjælpes, resulterer en udbredt mangel på pålidelige data ofte i ineffektiv H2S-håndtering i spildevandsbranchen. Eksisterende måleløsninger viser kun toppen af isbjerget og din fulde H2S-udfordring er derfor større og mere kompleks, end du tror.

Ved at måle uafbrudt i kritiske netværkshotspots giver SulfiLogger TM sensoren et pålideligt, sandt og dynamisk overblik over, hvordan H2S påvirker hele dit kloaknetværk.

Overvåg H2S-data

Din svovlbrinteudfordring udvikler sig hele tiden.

SulfiLogger TM-sensoren måler den flygtige gas kontinuerligt. Dette giver dig mulighed for at følge realtidsudviklingen i H2S direkte i dit SRO- system – eller på en hvilken som helst enhed ved hjælp af vores dedikerede SulfiLoggerTM WebData cloud IoT-løsning.

SulfiLogger ™ WebData demo

Mål H2S uden afbrydelser i kloaknettet og på rensningsanlægget.

Spildevand

Overvåg H2S kontinuerligt i våd biogas lige efter rådnetanken.

Biogas

Mål lige efter separatoren og følg udviklingen i H2S i naturgas.

Olie og gas

Optimer din H2S håndtering

Ved du, om dine H2S-bekæmpende løsninger faktisk virker?

Prioriter, evaluer og optimer dine H2S-bekæmpende tiltag med en datadrevet tilgang til H2S-bekæmpelse. Med SulfiLogger TM H2S-sensoren, kan du:

Nedbrydes dine anlægsaktiver hurtigere end forventet på grund af H 2S-induceret korrosion?

Kortlægge dit kloaknetværk med et antal H2S-loggere og implementere en datadrevet asset management strategi for at forlænge den resterende levetid af dine værdifulde rørledninger, brønde, motorer og andre aktiver.

Er du plaget af hyppige lugtproblemer?

Find H2S-hotspots i netværket med H2S overvågning og prioriterer afbødningsinitiativer for at forhindre lugt af råddent æg og tidskrævende behandling af klager fra boliger.

Overdoserer du kemikalier for at forhindre H2S lugt og korrosion?

Optimer din eksisterende doseringsstrategi eller indfør en ny, automatiseret doseringsstrategi og brug SulfiLogger TM sensorens H2S-data som et direkte og dynamisk kontrolinput til dine doseringspumper.

Ved du hvor dine H2S problemer stammer fra?

Kortlæg hotspots i komplekse kloaknetværk for at finde årsagen til din H2S udfordring og løs problemet ved kilden. H2S-måleren er velegnet til både permanente og bærbare målekampagner.

H2S hæmmer biologiske spildevandsbehandlingsprocesser og påvirker udbyttet i biogasproduktion negativt.
Styr og optimer dine processer med sensordata i realtid fra H 2S-loggeren.

Hvor sikker er sikker nok?

H2S forårsager adskillige negative helbredseffekter og er potentielt dødelig i koncentrationer over 500 ppm. Registrer spidsbelastninger i din H 2S udvikling og forbedre dine medarbejderes sikkerhed.

Case-studier

Vil du vide, hvordan en datadrevet tilgang til H2S-håndtering kan optimere din drift? Så se vores case-studier!

Vil du vide mere?

Kontakt os

“Med realtids H2S-data målt i direkte i spildevandet, så er vi håbefulde i forhold til at optimere vores kemidosering som styrer H2S til en meget lav koncentration, samtidig med at der opnås omkostningsbesparelser på kemikalier, rensemidler og korrosionsforebyggelse.”