H2S-sensor til hårde miljøer

Mål H2S hvor som helst

Få de rigtige H2S-data med fuld tidsopløsning og intet behov for manuel prøvetagning.

SulfiLogger™ H2S-sensor

Pålidelige data i hårde miljøer

SulfiLogger™-sensoren måler kontinuerligt H2S direkte i spildevand, luft og inline i procesgasser. Sensoren giver pålidelig indsigt, der muliggør en datadrevet og proaktiv tilgang til lugt- og korrosionskontrol i spildevands-, biogas- og olie- og gasindustrien.

Med SulfiLoggerTM H2S-sensoren kan du:

  • Måle H2S hvor som helst

  • Følg med i ændringer i H2S-niveauer via sensorens uafbrudte data

  • Undgå manuel testhåndtering eller komplicerede prøveudtagningssystemer

SulfiLogger™ X1 sensorer:

Brancher

H2S-sensorløsninger til industrielle applikationer
Spildevand

Mål H2S direkte i ubehandlet spildevand for at få pålidelige indsigter, der er helt upåvirkede af flow, ventilation eller turbulens.

Biogas

Mål H2S kontinuerligt i våd biogas umiddelbart efter rådnetanken eller afsvovlingsprocesser.

Olie & gas

Mål H2S lige efter olie- og gasseperatoren og eliminér behovet for manuel prøvetagning.

Fordele

Datadrevet og proaktiv lugt- og korrosionskontrol

Med SulfiLoggerTM H2S-sensorens pålidelige data kan du:

Nedbrydes dine anlægsaktiver hurtigere end forventet på grund af H2S-induceret korrosion?

Kortlægge dit kloaknetværk med et antal H2S-loggere og implementer en datadrevet asset management strategi for at forlænge den resterende levetid af dine værdifulde rørledninger, brønde, motorer og andre aktiver.

Er du plaget af hyppige lugtproblemer?

Find H2S-hotspots i netværket med H2S overvågning og prioriterer afbødningsinitiativer for at forhindre lugt af råddent æg og tidskrævende behandling af klager fra boliger.

Overdoserer du kemikalier for at forhindre H2S lugt og korrosion?

Optimer din eksisterende doseringsstrategi eller indfør en ny, automatiseret doseringsstrategi og brug SulfiLoggerTM sensorens H2S-data som et direkte og dynamisk styringsinput til dine doseringspumper.

Ved du hvor dine H2S problemer stammer fra?

Kortlæg hotspots i komplekse kloaknetværk for at finde årsagen til din H2S udfordring og løs problemet ved kilden. H2S-måleren er velegnet til både permanente og bærbare målekampagner.

H2S hæmmer biologiske spildevandsbehandlingsprocesser og påvirker udbyttet i biogasproduktion negativt.

Styr og optimer dine processer med sensordata i realtid fra H 2S-loggeren.
Hvor sikker er sikker nok?

H2S forårsager adskillige negative helbredseffekter og er potentielt dødelig i koncentrationer over 500 ppm. Registrer spidsbelastninger i din H 2S udvikling og forbedre dine medarbejderes sikkerhed.

Manuelle H2S-prøvetagningsprocesser er tidskrævende og en potentiel arbejdsrisiko i mange industrier.

Udskift og optimer eksisterende prøvetagningsopsætninger med kontinuerlige målinger i ekstreme miljøer.

Indsigter

Læs hvordan pålidelige H2S-data kan transformere din forretning

Kontakt os

Vil du vide mere? Send en forespørgsel eller start en live chat

    “Med realtids H2S-data målt i direkte i spildevandet, så er vi håbefulde i forhold til at optimere vores kemidosering som styrer H2S til en meget lav koncentration, samtidig med at der opnås omkostningsbesparelser på kemikalier, rensemidler og korrosionsforebyggelse.”