H2S-sensor til industrielle applikationer

Mål H2S overalt i industrielle applikationer

Med SulfiLoggerTM H2S-sensoren kan du kontinuerligt måle svovlbrinte (H2S) næsten overalt i industrielle applikationer.

Sensoren måler pålideligt i ekstreme miljøer, og de kontinuerlige data giver enestående indsigter, som kan bruges til proaktiv og datadrevet lugt- og korrosionskontrol.

Eksempel på en sensorinstallation direkte i et røret på i en procesgasstrøm.

Pålidelig H2S-overvågning i luft, i procesgasstrømme og i procesvand

SulfiLogger™-sensoren, der er udviklet specielt til barske miljøer, måler svovlbrinte i gasfase i luften og direkte i procesgasstrømme – samt opløst svovlbrinte i væskefase i procesvand og spildevand. Den robuste sensor måler i ekstreme miljøer med op til 100 % relativ luftfugtighed, under tryk og i anaerobe eller anoxiske forhold.

Sensoren er velegnet til mange industrielle applikationer, herunder:

 • Industriel produktion
 • Raffinaderier
 • Fødevareproduktion
 • Kemisk produktion
 • Farmaceutiske produkter
 • Affaldshåndtering

SulfiLoggerTM H2S-sensor

 • Sensor til kontinuerlig H2S-overvågning i ekstreme miljøer.
 • Ex godkendt til brug i Zone 0 (ATEX) / X1-sensorer.
 • Enkel installation, integration og vedligeholdelse uden behov for komplekse systemændringer.
 • Pålidelige H2S-data i gas- eller væskefase.
 • Målinger i luft, procesgasstrømme og procesvand eller spildevand.

Vi havde brug for at overvåge koncentrationen af H2S over en affaldstank. Det er et hårdt miljø, men SulfiLogger testede sensoren på prøver vi sendte, og sensoren var ikke udsat for korrosion eller fald i ydeevne.

Kundeservicen, den tekniske viden og kvaliteten af produktet er fremragende. SulfiLogger er det første firma, vi vil henvende os til, når vi får brug for en ny H2S-sensor.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide, om SulfiLoggerTM H2S-sensoren er velegnet til din industrielle overvågningsapplikation?
Klik for at starte en live chat eller send os en forespørgsel via e-mail.