H2S-sensor til papirindustrien

Følg udviklingen i H2S-niveauer ved fremstillingen af papirmasse og papir

Svovlbrinte (H2S) – en farveløs, ildelugtende og meget giftig gas – er en stor udfordring i papirfabrikker. Den uønskede gas produceres naturligt, når træflis omdannes til papirmasse, og den udgør en betydelig sikkerhedsrisiko for fabriksarbejderne og forårsager samtidig accelereret korrosion af maskiner og udstyr.

Eksempel på en sensorinstallation direkte i et røret på i en procesgasstrøm.

Mål H2S overalt i papirindustrien

SulfiLoggerTM H2S-sensoren giver kontinuerlige, uafbrudte og pålidelige H2S-målinger, der gør det muligt at følge udviklingen i svovlbrinte og registrere spidsbelastninger i realtid. Sensoren er bygget specielt til brug i ekstreme miljøer og er velegnet til realtidsovervågning overalt i papirmasse- og papirproduktionsprocessen – herunder områder med iltfrie forhold og 0-100 % relativ luftfugtighed.

Med SulfiLogger-sensoren kan du:

  • Kontinuerligt overvåge H2S-niveauer i luften.
  • Kontinuerligt overvåge H2S-niveauer i gasfasen direkte i procesgasstrømme.
  • Kontinuerligt overvåge niveauet af opløst H2S direkte i spildevandet.

SulfiLoggerTM H2S-sensor

  • Sensor til kontinuerlig H2S-overvågning i luft, gasser og spildevand.
  • Mål H2S hvor som helst i papirindustrien.
  • Ex godkendt til brug i Zone 0 (ATEX) / X1-sensorer.
  • Nem installation, integration og vedligeholdelse uden behov for forkonditionering og komplekse systemændringer.
  • Pålidelig H2S-overvågning uden afbrydelser.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide, om SulfiLoggerTM H2S-sensoren er velegnet til dine målebehov i papirindustrien?
Klik for at starte en live chat eller send os en forespørgsel via e-mail.