Intelligent H2S-overvågning i spildevands- og kloaknetværk

Måling af svovlbrinte i luften over spildevandet viser kun toppen af isbjerget, når det handler om at identificere H2S-inducerede lugt og korrosionsproblemer. Men vidste du også, at det nu faktisk er muligt kontinuerligt at måle opløst svovolbrinte direkte i det ubehandlede spildevand i stedet? Det er det!

Optimer behandlingen af svovlbrinte i kloaknettet

Med SulfiLoggerTM-sensoren er det muligt kontinuerligt at overvåge svovlbrinte-niveauer i kloaksystemer. De data, der er indsamlet af H2S-måleren, giver dig et komplet og dynamisk overblik over dine svovlbrintekoncentrationer. På denne måde kan du optimere behandlingen af svovlbrinte, fordi du ved nøjagtigt, hvor meget H2S der er til stede på et givet tidspunkt i dit SRO-system.

Identificer lugtproblemer og reducer kemikalieudgifter til H2S-bekæmpelse

Ved at bruge sensoren til kildesporing kan svovlbrinte-lugte elimineres, da den nøjagtige kilde til problemet kan identificeres. Dette gør det igen mere sikkert at servicere kloakkerne, fordi SulfiLoggerTM-sensoren gør det muligt at identificere hotspots med høje niveauer af H2S.

Forebyg korrosion og optimer vedligeholdelsen af dine kloakker

Du kan reducere udgifter til kemikalier til svovlbrintebekæmpelse og dermed sænke løbende driftsomkostninger. Sensorerne giver dig et komplet og kontinuerligt overblik over svovlbrinte, og det vil derfor være muligt at forudsige korrosion i kloaksystemet mere præcist og dermed eliminere unødvendig vedligeholdelse. Når man planlægger opførelsen af nye kloaksystemer eller redesigner eksisterende netværk, vil det være muligt at bruge data fra SulfiLoggerTM-sensoren til at optimere levetiden på de nye bygværk. Den kontinuerlige overvågning af H2S gør det muligt at vurdere kloaknettets restlevetid og prioritere intelligente, forebyggende vedligeholdelsesinitiativer.

Start intelligent H2S-overvågning af hotspots i kloaknettet eller ved indløbet til renseanlæg.

SulfiLoggerTM-sensoren er den eneste svovlbrintesensor, der kan måle direkte i ubehandlet spildevand, hvor den er velegnet til både kortvarige og permanente H2S-overvågningskampagner. Andre sensorer måler svovlbrinte, når det frigives som gas fra spildevandet i kloakken, eller de har brug for en kostbar og tidskrævende behandling af spildevandet før måling. Disse typer H2S-målinger påvirkes af en række forhold i kloakken og giver dig ikke en præcis, øjeblikkelig og omkostningseffektiv måling af de faktiske niveauer af svovlbrinte.

Fordele

  • Et komplet billede af tilstedeværelsen af væskefase-H2S i spildevandsnettet
  • Kontinuerlige målinger af opløst H2S i real-tid, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig styring af doseringspumper
  • Kort responstid, der muliggør hurtig detektion af ændringer i H2S-niveauer
  • Et meget robust sensordesign med et lille reaktionskammer, der hurtigt ryddes, hvilket fører til minimal hysterese / historisk indflydelse på sensoraflæsningerne
  • En enhed, der kan fungere i barske omgivelser og under anaerobe forhold i tryksatte kloakrør

Case studier:

Væskefase-H₂S-sensor reducerer dosering med 50%
Dansk forsyning kortlægger H₂S-udfordring i hel byen
Asset management platform integrerer sulfiddata i realtid

Løft din H2S-bekæmpelse til nye højder

1. Undersøgelse

Iværksæt kortvarige målekampagner i netværket for at identificere hotspots, finde årsagen til problemer og undersøge, om de er nye.

2. Overvågning

Overvåg permanent kritiske netværkshotspots eller indløb til renseanlæg for altid at vide, hvad der foregår.

3. Styring

Optimer doseringsstationer. Mål effekten af eksisterende doseringsaktiviteter, foretag manuelle justeringer eller implementer en fuldautomatisk, sensor-styret doseringsstrategi.

Vil du vide mere?

Kontakt os

H2S-overvågningsløsninger til andre industrier

Leder du efter et sensorsystem til effektiv overvågning af svovlbrinte i andre industrier? Se disse relaterede sider.

Biogas

H₂S-overvågning i Biogas

Olie & gas

H₂S overvågning i Olie & gas