H2S-kontrol i Olie- og Gasindustrien

H2S udgør en stor udfordring i olie- og gasindustrien, der koster mange timers vedligeholdelse og nedetid på grund af omfattende korrosion og omfattende driftsudgifter til skrubbekemikalier til fjernelse af H2S. Ofte er det nødvendigt at bruge for store mængder kemikalier, fordi det ikke er muligt kontinuerligt at måle de nøjagtige niveauer af svovlbrinte og fordi dynamisk dosering derfor ikke er en mulighed. Anvendte teknologier såsom manuel manuel rørprøvetagning eller avanceret laserdiodemåling har adskillige problemer, idet de medfører høje omkostninger og hyppig nedbrud og service.

Med den banebrydende SulfiLoggerTM-sensor er dette ikke længere et problem!

Realtidsmålinger af H2S-niveauer i gasser og væsker

Sensoren giver kontinuerligt målinger i realtid af alle H2S-niveauer uden nævneværdig forsinkelse. Det gør det muligt at styre og dermed optimere doseringen af skrubbekemikalier, såsom triaziner. SulfiLoggerTM-sensoren eliminerer behovet for prøveforberedelser, da den er designet til ekstreme miljøer. Det har den unikke evne til at måle direkte i gas, flerfase, injektionsvand og produktionsvand og giver derfor meget nøjagtige målinger af H2S-niveauer.

At kunne kortlægge H2S-niveauer mere præcist betyder også mindre korrosion i rørledningerne og andet udstyr over tid. Dette muliggør proaktiv vedligeholdelsesplanlægning og reducerer omkostninger og ikke-planlagt nedetid på anlægget.

Fordele

  • Et komplet og realtidsbillede af H2S-niveauer i rørledninger
  • Et ATEX-godkendt design (Sensorer fra X1-serien)
  • Øjeblikkelig feedbackkontrol af kemikaliedoseringspumper
  • Hurtig detektion af ændringer i H2S-niveauer
  • Et meget robust sensordesign med et lille reaktionskammer, der hurtigt ryddes, hvilket fører til minimal hysterese / historisk indflydelse på sensoraflæsningerne
  • En enhed, der kan arbejde kontinuerligt under anaerobe forhold, i meget høje såvel som lave koncentrationer af H2S og i miljø med højt tryk / høj temperatur (HPHT)

Case studier:

Case-studie: Northsø-operatør
Case-studie efterfølger: Nordsø-operatør

Vil du vide mere?

Kontakt os

H2S-overvågningsløsninger til andre industrier

Leder du efter et sensorsystem til effektiv overvågning af svovlbrinte i andre industrier? Se disse relaterede sider.

Spildevand

H₂S overvågning i spildevand

Biogas

H₂S-overvågning i Biogas