H2S sensor til Olie- og Gasindustrien

Optimeret scavenger-dosering med kontinuerlige, realtidsmålinger af H2S i våd naturgas

Svovlbrinte (H2S) udgør en udfordring i olie- og gasindustrien, hvor gassen fører til mange timers vedligeholdelse og nedetid, omfattende driftsudgifter til scavenger-kemikalier, og besværlig manuel prøvetagning.

SulfiLoggerTM H2S-sensoren muliggør omkostningsoptimeret afsvovling og stærkt forbedret korrosionskontrol ved hjælp af pålidelig måling af svovlbrinte direkte i våd naturgas. Den giver et fuldt og dynamisk overblik over udviklingen i H2S-niveauer med minimal forsinkelse, hvilket muliggør præcis kontrol af skrubbekemikalier inklusive triaziner.

Sensoren er udviklet til brug over lang tid i ekstreme miljøer, og den måler kontinuerligt svovlbrinte eksempelvis lige efter olie- og gasseparatoren eller umiddelbart før eller efter kemikaliedosering.

Offshore-sensorinstallation lige efter separatoren,

Forbedret korrosionskontrol og HSE med pålidelige svovlbrintemålinger

At kunne kortlægge H2S-niveauer mere præcist betyder også mindre korrosion i rørledningerne og andet udstyr over tid. Dette muliggør proaktiv vedligeholdelsesplanlægning og reducerer driftsomkostninger og ikke-planlagt nedetid.

SulfiLoggerTM-sensoren eliminerer behovet for tidskrævende og potentielt farlig prøveudtagning, da den er designet til kontinuerlig og langsigtet brug direkte i processtrømmen. Den har en unik evne til at måle direkte i gas, flerfase, injektionsvand og produceret vand, og giver derfor meget nøjagtige målinger af H2S-niveauer.

SulfiLoggerTM H2S-sensor

  • Sensor til pålidelig og kontinuerlig H2S-overvågning direkte i processtrømmen.
  • Ex godkendt til brug i Zone 0 (ATEX) / X1-sensorer.
  • Nem installation, integration og vedligeholdelse uden behov for prekonditionering af gas eller omfattende systemtilpasninger.
  • Fjerner behovet for manuel prøvetagning.

Produkter
Cases

Mål H2S hvor som helst og uden afbrydelser

SulfiLoggerTM H2S-sensoren måler H2S stort set hvor som helst i olie- og gasbehandlingsanlæg.
Sensoren giver præcise og pålidelige sulfidindsigter uden behov for manuel prøveudtagning, gasforbehandling eller komplekse systemændringer.

Produkter

Vil du udforske vores udvalg af sensorer og sensorsystemer til on- og offshore-applikationer?
Se fulde specifikationer og priser direkte i shoppen.

SulfiLoggerTM X1-1220 sensor

H2S-sensor til brug i onshore/offshore naturgasapplikationer. Til inline/flow celle installation.

Se i shoppen

H2S sensorsystemer

Komplette H2S sensorsystemer med tryk- og flowstyring.

Se i shoppen

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide, om SulfiLoggerTM H2S-sensoren er egnet til din applikation?
Klik for at starte en live chat eller send os en forespørgsel via e-mail.