Case-studie

Ny sensor giver bedre H2S-indsigter i kloaknetværk

Dette casestudie viser, hvordan en ny sensorteknologi giver bedre indsigt i, hvordan svovlbrinte påvirker kloaknetværk ved kontinuerligt at måle H2S direkte i eller lige over ubehandlet spildevand. Denne nye tilgang til H2S-overvågning leverer retvisende og pålidelige data, der gør det muligt for spildevandsforsyninger at styre og optimere H2S-bekæmpende tiltag på et oplyst grundlag.

Baggrund
Den giftige, ildelugtende og stærkt ætsende gas svovlbrinte (H2S) udgør en stor udfordring for danske spildevandsforsyninger.

H2S dannes når spildevand pumpes, og de karakteristiske H2S-inducerede lugt- og korrosionsproblemer opleves almindeligvis ved overgangen til gravitationsnettet i og omkring oppumpningsbrønde. Her frigives en del af den opløste H2S gas til luften, mens en anden del forbliver i spildevandet, hvor det transporteres længere nedstrøms i netværket.

Udfordring
Spildevandsforsyninger bruger typisk gasloggere til at overvåge ændringer i H2S-koncentrationer i den fortyndede luft lige under kloakdækslet. Men da H2S produceres og transporteres i spildevandet og ikke i luften, burde det så ikke være mere fornuftigt at måle det i spildevandet?

Dette casestudie undersøger således, om kontinuerlige væskefasemålinger kan give en bedre tilgang til H2S-overvågning end gasfasemålinger og give bedre og mere retvisende indsigter i, hvordan H2S påvirker kloaknettet.

Opsætning
For at analysere fordelene ved at måle H2S direkte i spildevandet blev der installeret tre SulfiLoggerTMH2S-sensorer i den samme 3-meter dybe oppumpningsbrønd hos en dansk spildevandsforsyning. SulfiLoggerTM sensoren kan måle H2S både i væsker og i gasser, og det var derfor den samme sensor, der blev installeret både i og over det ubehandlede spildevand. (A), i luften lige over spildevandet (B), og i luften lige under brønddæksklet (C).

Spildevand

 • Fuld viden om H2S påvirkning på netværkshotspots
 • Evnen til at prioritere H2S-bekæmpende tiltag på et informeret grundlag

Kontinuerlige H2S-målinger i spildevandet og i luften

 • Komplet og dynamisk overblik over H2S-udfordring i realtid
 • Proaktiv og datadrevet tilgang til H2S-håndtering
 • Realtidsdata i SRO & cloud
 • Pålidelig overvågning, der ikke påvirkes af eksterne faktorer
 • Uafbrudte målinger

Opløst H2S i spildevandet oxideres til svovlsyre, hvilket får betonrør til at korrodere

To af SulfiLogger™ -sensorerne, der måler i væsken og under brønddækslet.

Væskefase H2S-målinger afslører ny viden

Resultater
Som det ses på grafen giver væskefasemålingerne (A) et fuldt overblik over, hvordan H2S påvirker kloaknettet. Gasfasemålingerne, der blev foretaget i luften lige over spildevandet (B), var korrelerede med væskefasemålingerne, mens gasfasemålingerne foretaget i den fortyndede luft lige under brøndækslet (C) var ude af stand til at afdække den fulde udvikling i H2S-niveauerne. Den afvigelse kunne antyde, at disse målinger blev stærkt påvirket af eksterne faktorer som turbulens, ventilation og pumperytmer.

En ny tilgang til H2S-håndtering
SulfiLogger™ -sensorens væskefase-målinger afslører det sande omfang af en forsynings H2S-udfordring. Den viden muliggør en ny, datadrevet tilgang til H2S-hånddtering, som kan medføre stærkt forbedret korrosionskontrol, optimeret dosering af kemikalier, effektiv kildesporing, og optimeret planlægning af nye infrastrukturprojekter i kloaknettet. SulfiLoggerTM-sensorens unikke evne til at måle både i og over spildevandet gør den til et fleksibelt værktøj, der også er velegnet til måling af lugtgener.

Væskefase-H2S målinger giver bedre data, du kan bruge til at …

 • Træffe datadrevne beslutninger når du prioriterer H2S-bekæmpende tiltag
 • Minimere H2S-lugtved at fokusere kontrolaktiviteter på bekræftede hotspots.
 • Forlænge levetiden på kloakanlæg forhindre nedbrud af kritisk infrastruktur.
 • Optimere effekten af doseringsstationer ved hjælp af direkte H2S-sensorstyret dosering – eller ved at kontrollere effekten af den eksisterende doseringsindsats ved kontrolmålinger længere nedstrøms.
 • Løse H2S-problemer ved kilden ved at kortlægge individuelle kloakledninger.
 • Forebygge dyre fejl i planlægningsfasen forårsaget af en manglende viden eller undervurdering af den fremtidige påvirkning fra H2S.

Vil du vide mere?

Vil du at høre mere om fordelene ved at måle H2S direkte i spildevand?