Case-studie

Sensor giver nye H2S-indsigter på renseanlæg

Selvom H2S medfører alvorlige lugt-, korrosion og arbejdssikkerhedsproblemer er gassen stadig en forsømt processparameter på renseanlægget. Dette casestudie undersøger, hvordan to af Veolias franske datterselskaber; Klearios og Société des Eaux de Marseille (SEM) fik ny indsigt i deres H2S-udfordringer ved to renseanlæg. De indsigter blev opnået ved hjælp af en ny sensor til permanent overvågning af H2S i ubehandlet spildevand.

Baggrund
H2S er en stor udfordring i spildevandssystemer, hvor gassen forårsager store lugt- og korrosionsproblemer. Hvis H2S-udfordringen ikke håndteres transporteres alle disse problemer nedstrøms til rensningsanlægget, hvor H2S også udgør en betydelig arbejdssikkerhedsrisiko. Og derudover har undersøgelser vist, at H2S hæmmer biologiske renseprocesser på renseanlægget. Men på trods af omfanget af problemer forårsaget af H2S er det stadig en forsømt procesparameter. Eksisterende måleteknologier er ikke i stand til at give et dynamisk overblik over den fulde H2S-udfordring. Denne mangel på information begrænser personalets mulighed for effektivt at håndtere H2S-problemet på renseanlægget.

Udfordring
To Veolia-datterselskaber i Frankrig ønskede at få en bedre forståelse for deres H2S-udfordringer. I Saint-Nazaire i det vestlige Frankrig ønskede Klearios et bedre overblik over H2S i anlæggets kombinerede indløb for at se, hvordan eksisterende H2S-bekæmpende tiltag kunne optimeres ved hjælp af sensordata. Og i Cassis i det sydlige Frankrig ønskede SEM at kortlægge H2S fra to separate tilløb – en tryklinje og en gravitationslinje.

Opsætning

Tre SulfiLogger™ H2S-sensorer blev installeret direkte i det rå spildevand ved indløbet til de to anlæg i en ‘gatekeeper’-lignende opsætning. En enkelt sensor blev installeret i det kombinerede tilløb på renseanlægget i Saint-Nazaire, mens to sensorer blev installeret i de to tilløb på renseanlægget i Cassis.

Alle sensorer blev tilsluttet en skybaseret IoT-løsning, som leverede detaljerede grafer over H2S-udviklingen over tid.

Spildevand

  • Overblik over H2S-udfordring ved renseanlæg
  • Finde kilden til H2S-udfordring
Væskefase H2S-sensorer installeret i indløbet(ene) til to renseanlæg i Frankrig.
  • Fuldt, dynamisk overblik over H2S-udfordring i realtid
  • Profil af separate H2S-belastninger fra to tilløb
  • Proaktiv og datadrevet håndtering af H2S
  • Forbedret arbejdssikkerhed

SulfiLoggerTM-sensorerne blev installeret direkte i tilløbet til renseanlæggene.

Saint-Nazaire renseanlæg

Cassis renseanlæg

Resultater
I begge tilfælde var det muligt at opnå et komplet, dynamisk overblik over, hvordan H2S påvirkede anlæggene. Disse indsigter gør det muligt at planlægge fremtidige H2S bekæmpende tiltag på et fuldt informeret grundlag. Operatørerne kan også iværksætte yderligere målekampagner opstrøms i kloaknettet for at finde kilden til svovlbrinteproblemerne.

På Saint-Nazaire renseanlægget fik Klearios indsigt i anlæggets kombinerede tilløb (blå), som viste regelmæssige mønstre med varierende daglige toppe mellem 0,2 og 1,0 mg/L H2S.

På Cassis-anlægget blev der observeret to forskellige H2S-profiler fra to tilløb. H2S-profilen fra det tryksatte system (blå) fulgte et forudsigeligt mønster med konsekvent lave H2S-niveauer under 0,4 mg/L, mens et andet mønster blev observeret ved gravitationslinjen (rød), hvor hyppige og uregelmæssige pigge over 5 mg/L blev observeret. Flow-raten var lavere end den var fra det tryksatte system, hvilket indikerer, at effekten af disse pigge vil være mindre synlig på anlæggets samlede tilløb.

Perspektiver
H2S er en ukendt, farlig og dyr parameter på renseanlægget. Renseanlægs-operatørerne har alle de værktøjer og teknikker, der er nødvendige for at forebygge og bekæmpe den ildelugtende gas, men mangler tilgængelige og ikke mindst pålidelige H2S data for at optimere effektiviteten af de valgte svovlbrintebekæmpende tiltag.
SulfiLogger™ H2S-sensoren leverer den viden i form af et ægte, pålideligt og dynamisk overblik over, hvordan H2S påvirker renseanlægget.

Hvorfor er H2S et problem på renseanlægget?

  • H2S afgasning forårsager en ubehagelig lugt af rådne æg, der påvirker livskvaliteten for beboere nær renseanlægget.
  • H2S-induceret korrosion reducerer levetiden på værdifulde anlægsaktiver.
  • H2S hæmmer renseprocesser og er et stort problem i biogasproduktion.
  • H2S udgør en sikkerhedsrisiko, idet gassen kan forårsage adskillige uønskede helbredseffekter. Gassen er potentielt dødelig i koncentrationer over 500 ppm.

Vil du vide mere?

Ønsker du at høre mere om fordelene ved at overvåge H2S på renseanlægget?