Fordelene ved at dosere kemikalier til H2S-bekæmpelse i oppumpningsbrønden

Forsyninger tilføjer ofte neutraliseringsmidler til spildevand for at forhindre lugt- og korrosionsproblemer. Disse kemikalier tilsættes typisk ved starten af trykledninger ved pumpestationer, da disse steder har SCADA og strømtilslutning, og fordi det har den nødvendige plads til at rumme store kemikalietanke. Men desværre er denne placering det sværeste sted at opnå en effektiv dosering af kemikalier. Og som en effekt tilsættes kemikalier derfor ofte i meget høre, konstante dosis. I denne indsigtshistorie vil vi forklare, hvorfor den optimale placering til at opnå en omkostningseffektiv og miljømæssig bæredygtig dosering af kemikalier er i slutningen af trykledningen – ikke i starten.

Udfordringerne ved at dosere kemikalier ved pumpestationen

Der er to sammenflettede forhindringer forbundet med doseringen af kemikalier til H2S-bekæmpelse ved pumpestationen.

  1. H2S er en dynamisk parameter, der varierer både på en daglig og sæsonbestemt skala, da den er direkte påvirket af ændringer i udledningsmønstre fra husholdninger og industrier. På daglig skala kan disse variationer i H2S ses som “pigge”, dvs. korte perioder med meget høje H2S-koncentrationer, der forårsager lugt- og korrosionsproblemer.
  2. Der er en betydelig forsinkelse mellem doseringen og dens virkning. Denne forsinkelse skyldes spildevandets hydrauliske opholdstid – dvs. den tid, det tager for en spildevandspakke at bevæge sig fra starten til enden af det tryksatte rør.

Hvis der observeres en H2S-spids i slutningen af trykledningen, er det vanskeligt øjeblikkeligt at justere doseringen. Dette er desværre tilfældet, fordi ændringer foretaget i doseringen påvirker en anden spildevandspakke, og fordi effekten derfor først slår igennem flere timer senere.

Det er således vanskeligt at optimere en kemikaliedosering i starten af en trykledning på grund af den betydelige tidsforsinkelse mellem doseringen (A) og effekten (B). Denne udfordring gør det vanskeligt at foretage realtidsjusteringer af doseringen.

Fordelene ved at dosere i slutningen af en trykledning

Der er flere fordele ved at dosere kemikalier i slutningen af en trykledning.

I oppumpningsbrønden, i slutningen af trykledningen, findes alle de førnævnte problemer forårsaget af spildevandets opholdstid ikke. Her er det derfor muligt at dosere hurtigtreagerende kemikalier øjeblikkeligt og direkte proportionalt med faktiske H2S-koncentratior i spildevandet. Det er derfor muligt at dosere kemikalier efter behov og i den helt rigtige mængde.

En anden fordel vedrører kloaksystemets forgrenede design. Mange oppumpningsbrønde fungerer som slutpunkt for flere forskellige ledninger og ved hjælp af at dosere her er det således muligt at bekæmpe H2S-problemer fra flere kloakledninger med en enkelt kemisk doseringsstation.

Ved at dosere i slutningen af en trykledning er doseringen (A) og effekten af doseringen (B) placeret det samme sted. Det gør det muligt at foretage øjeblikkelige justeringer af doseringen ved hjælp af hurtigtreagerende kemikalier såsom jernsalte.

Afsluttende bemærkninger

Selvom det kan være svært at anlægge en doseringsstation ved en oppumpningsbrønd på grund af plads- og tilslutningsbegrænsninger, er det ikke desto mindre det helt ideelle sted at opnå en bæredygtig og omkostningseffektiv dosering af kemikalier ved hjælp af dynamisk H2S-sensorstyret dosering.

Ønsker du at vide mere om perspektiverne ved dosering af kemikalier til H2S-bekæmelse i oppumpningsbrønde? Så læs mere i dette case-studie:

Case-studie

“Dansk forsyning reducerer doseringsudgifter med 50%”

Se vores Webinars

Udfyld formularen og se de optagede webinars.

    Har du allerede udfyldt formularen?

    Så klik her for at gense vores webinars.