H2S-indsigter og FN’s verdensmål

I 2015 udarbejdede FN en ambitiøs 15-årig plan for at tackle de mest presserende problemer, som verden står over for, da FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev oprettet. Målene fik hurtigt fart, og i dag bruger mange virksomheder FN-målene som en væsentlig del af deres virksomhedsidentitet og vision for fremtiden.

I denne indsigt artikel præsenterer vi 3 konkrete eksempler på, hvordan en data-dret tilgang til H2S-håndtering via pålidelige indsigter kan hjælpe dig med at efterleve verdensmålene.

Mål 6: Rent vand og sanitet
  1. De fleste spildevandsforsyninger, der opererer med FN’s verdensmål, adresserer det 6. mål om rent vand og sanitet. Her spiller effektiv H2S-styring en afgørende rolle ift. at optimere effektiviteten af renseansanlæg, fordi H2S hæmmer biologiske behandlingsprocesser.
SDG 9: Industry, innovation, and infrastructure

Det 9. mål vedrører en bæredygtig og effektiv forvaltning af ressourcer og infrastrukturadministration.

  1. Mange forsyninger doserer kemikalier for at afbøde H2S-problemer, men i mangel på pålidelige data doseres disse ofte i en for høj dosis. Med dynamisk, sensor-styret kemikaliedosering er det muligt at opnå en miljømæssig bæredygtig dosering af kemikalier, hvorved kemikalier kun tilsættes, når det er nødvendigt. Det fører til en mere bæredygtig og effektiv ressourceudnyttelse i god overensstemmelse med mål 9.4.
  2. Prolonged H2S exposure causes sewer infrastructure assets to deteriorate prematurely. An efficient H2S management strategy can help increase the remaining lifespan of valuable sewer assets and thereby lead to a more sustainable infrastructure management.

Vil du vide mere om, hvordan pålidelig svovlbrinte-data kan være en vigtig brik ift. at efterleve verdensmålene? Kontakt os eller læs mere om FN’s verdensmål her.

Se vores Webinars

Udfyld formularen og se de optagede webinars.

    Har du allerede udfyldt formularen?

    Så klik her for at gense vores webinars.