5 grunde til at du skal overvåge H2S på renseanlægget

Svovlbrinte udgør en stor udfordring ikke kun i kloaknettet men også på renseanlægget. Her er fem gode grunde til, hvorfor du skal overvåge H2S på renseanlægget:

1. H2S forårsager lugtgener

H2S forårsager lugtgener på renseanlægget. Den karakteristiske lugt af rådne æg kan registreres i H2S-koncentrationer så lave som 0,01 ppm, hvilket gør det til en stor gene for både driftsoperatører og nærliggende beboere.

2. H2S udgør en betydelig arbejdssikkerhedsrisiko

Hyppig svovlbrintepåvirkning danner grundlaget for et usundt og endog farligt arbejdsmiljø på renseanlæg. Langvarig eksponering for H2S-koncentrationer i området 2-5 ppm kan forårsage kvalme, hovedpine og åndedrætsproblemer, mens eksponering for koncentrationer over 20 ppm kan medføre træthed, appetitløshed, hovedpine, irritabilitet og svimmelhed. Ved 100-150 ppm kan H2S ikke længere registreres af næsen, og i koncentrationer over 500 ppm forårsager det øjenskader, hurtig bevidstløshed og død ifølge OSHA.

3. H2S får anlægsaktiver til at nedbrydes for tidligt

Svovlbrintegassens ætsende egenskaber er veletablerede, og disse problemer er lige så almindelige på rensningsanlægget, som de er i opsamlingssystemet. Svovlbrintegas omdannes til svovlsyre, når sulfatreducerende bakterier i biofilmen på betonoverflader reagerer med gassen. Dette forårsager et korrosionsangreb, der langsomt omdanner ellers sunde betonkonstruktioner til skrøbelig gips.

4. H2S hæmmer biologiske rensningsprocesser

Svovlbrinte hæmmer nogle af de biologiske behandlingsprocesser, der foregår på renseanlægget. Ifølge en undersøgelse har H2S en hæmmende virkning på både ammonium- og nitrifikationsprocesser. Dette indikerer, at selv lave koncentrationer af sulfid kan ændre nitrifieringsaktiviteten af aktiveret slam kraftigt og fremkalde nitritakkumulering. Derudover er H2S et stort problem, der kræver grundig opmærksomhed på renseanlæg med rådnetanke.

5. H2S er stadig en ukendt procesparameter

Som nævnt i de fire afsnit ovenfor udgør H2S et stort problem på renseanlægget, fordi det forårsager lugtgener, sikkerhedsproblemer, for tidlig korrosion af aktiver og fordi det hæmmer biologiske renseprocesser. Men på trods af alle disse uønskede virkninger er H2S dog stort set en ukendt procesparameter på anlægget.

Vi mener derfor, at den vigtigste grund til, at du skal overvåge H2S på renseanlægget, er for at få et fuldt og dynamisk overblik over, hvordan det påvirker dit anlæg. Udstyret med denne viden kan du afbøde problemerne direkte på anlægget – eller endnu bedre – bevæge dig opstrøms i kloaknetværket, løse problemerne ved kilden og derved forhindre at de høje H2S-koncentrationer overhovedet kommer ind på renseanlægget.

Se vores Webinars

Udfyld formularen og se de optagede webinars.

    Har du allerede udfyldt formularen?

    Så klik her for at gense vores webinars.