Webinar on-demand

Webinar-serie: Intelligent lugt- og korrosionskontrol

Verificér venligst din e-mail for at se vores webinars

  Intelligent lugt- og korrosionskontrol
  Del 1 – En data-drevet tilgang (på engelsk)

  I dette første webinar viser vi, hvordan du kan bruge pålidelig H2S-indsigter til at minimere lugt- og korrosionsproblemer i kloaksystemer.

  Varighed: 35 minutter

  Du vil lære, hvordan du kan:

  • Kortlægge kritiske hotspots i kloaknettet
  • Træffe smartere beslutninger baseret på data
  • Optimere doseringen af kemikalier til svovlbrintebekæmpelse
  Intelligent lugt- og korrosionskontrol
  Del 2 – En guide til pålidelige svovlbrintemålinger

  I det andet webinar i serien præsenterer vi eksempler på, hvordan du kan sikre pålidelig svovlbrinteindsigter i kloaksystemer.

  Varighed: 22 minutter

  Du vil lære:

  • Hvorfor der er stor forskel på at måle svovlbrinte i luften og i spildevandet
  • Hvordan du kan vælge den mest hensigtsmæssige målemetode
  • Hvordan du kan bruge disse indigter i din svovlbrintebekæmpelse
  Intelligent lugt- og korrosionskontrol
  Del 3 – på Renseanlægget

  I det tredje webinar i serien flytter vi vores fokus væk fra kloaknettet for i stedet at se på udfordringen med svovlbrinte på renseanlægget.

  Varighed: 23 minutter

  Du vil lære:

  • Hvorfor svovlbrinte udgør et større problem på renseanlægget
  • Hvordan du kan få et retvisende billede af svovlbrinteproblemets sande omfang
  • Hvordan du kan omsætte data til effektive håndteringsstrategier
  Intelligent lugt- og korrosionskontrol
  Del 4 – Svovlbrinteoverblik på by-niveau

  I det fjerde webinar i serien zoomer vi fra de enkelte kloakledninger for at undersøge, hvordan det er muligt at opnå et H2S-overblik over hele byen.

  Varighed: 24 minutter

  Du vil lære:

  • Hvordan du kan identificere og prioritere potentielle H2S-hotspots
  • Hvordan du kan opnå et H2S-overblik over hele byen
  • Hvordan du kan bruge disse indsigter til at tage smartere beslutninger
  Intelligent lugt- og korrosionskontrol
  Del 5 – Intelligent kemikaliedosering (på engelsk)

  I det femte webinar i serien fokuserer vi vores opmærksomhed på smarte kemikaliedoseringsstrategier.

  Varighed: 25 minutter

  Du vil lære:

  • Hvorfor data er nødvendige for at optimere doseringsstrategier ifm. svovlbrintebekæmpelse
  • 4 eksempler på smarte doseringsstrategier baseret på svovlbrintesensordata
  • Hvordan du kommer i gang med smarte doseringsstrategier